Rada Osiedla 1000- lecia w Rzeszowie

 

DZIAŁALNOŚĆ RADY OSIEDLA KADENCJI 2019-2023

07.09.2020

VII POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KADENCJI 2019-2023

 

Na posiedzeniu omówiono kwestie:

- odmowy wynajęcia powierzchni przez KWP od RSM pod osiedlowy posterunek policji,

- konsultacji społecznych na temat planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa,

- wniosków Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa do budżetu Rzeszowa na 2021 rok,

- wniosków Rady Osiedla 1000-lecia nr XI oraz Rady Osiedla 1000-lecia RSM do budżetu Rzeszowa na 2021 rok,

-  planowanego rozpoczęcia przebudowy ulicy Siemieńskiego, Batorego orz budowy Wisłokostrady,

- wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Osiedlu 1000- lecia w Rzeszowie z dniem 01.10.2020.

- wykroczeń parkingowych, gromadzenia się młodzieży zagrożonej demoralizacją na placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie.

 

12.05.2020

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Rada Osiedla 1000-lecia zwróciła się do zarządców terenów przy ul. Rycerskiej i ul. Partyzantów za pośrednictwem Zarządu Zieleni Miejskiej o wysprzątanie i uporządkowanie tych terenów. Zwrócono się również do Straży Miejskiej o usunięcie pojazdów prawdopodobnie porzuconych przez właścicieli na terenie parkingu Szpitala Miejskiego. Wystosunkowano prośbę do firmy Orlen S.A. zarządzającej bazą przeładunkową przy ul. Ujejskiego o odmalowanie zdewastowanego ogrodzenia graniczącego z terenem osiedla.

 09.03.2020

V POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KADENCJI 2019-2023

 

Na posiedzeniu omówiono kwestie:

- zakupu sprzętu nagłośnieniowego do Osiedlowego Domu Kultury RSM, aby można organizować wydarzenia zewnętrzne wymagające nagłośnienia z wykorzystaniem sprzętu własnego oraz wzmocnić potencjał istniejącego sprzętu nagłośnieniowego do organizacji imprez wewnętrznych RSM, poprzez zakup kolumn głośnikowych z wzmacniaczem, miksera cyfrowego, głośnika odsłuchowego oraz kolumny basowej,

- organizacji Dni Osiedla 1000-lecia na terenie Uniwersystetu Rzeszowskiego, Wydział Medyczny przy ul. Marszałkowskiej (dawny Zespół Szkół Specjalnych), 

- przesunięcia wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie osiedla przez Miejski Zarząd Placów i Targowisk na pażdziernik 2020, w związku z koniecznością organizacji postępowań przetargowych,

- ustanowienia lokalnego Posterunku Policji, na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego, który docelowo zostanie przemianowany na Komisariat i przeniesiony do budynków Dworca PKP po jego rozbudowie.

 

10.02.2020

IV POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KADENCJI 2019-2023

Na posiedzeniu poruszono kwestie Dni osiedla 1000- lecia w roku 2020 - potrzeby, budżet, plan wydarzeń, miejsce. Wykluczono boisko przy ul. Podchorążych ze względu na nową nawierzchnię poliuretanową, która mogłaby ulec uszkodzeniu. Istotną kwestią jest zapewnienie nagłośnienia oraz obsługi dźwiękowo- muzycznej. Drugą istotną kwestią było zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez służby państwowe, m.in. przez Powiatowy Nadzór Budowlany w sprawie Res-Drobu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Rejonowej przez Przewodniczącego Rady Osiedla w imieniu Rady Osiedla 1000- lecia. Niezrozumiałe jest również wcześniejsze orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które odrzuciło decyzję władz Rzeszowa o wstrzymaniu produkcji w Res-Drobie. Radny Rady Miasta Rzeszowa Bogusław Sak przedstawił stan spraw dotyczący wprowadzenia strefy płatnego parkowania na osiedlu oraz wprowadzenia dodatkowych kamer na osiedlu, które byłyby podłączone do monitoringu miejskiego. W posiedzeniu uczetniczył również dzielnicowy z ramienia Straży Miejskiej.

 

13.01.2019

III POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KADECJI 2019-2023

Na spotkaniu zostały przedstawione i przedyskutowane z przedstawicielami policji - dzielnicowymi oraz straży Miejskiej - strażnikami nadzorującymi teren osiedla, najczęstsze zagrożenia, wykroczenia oraz przestępstwa popełniane w ostatnim czasie na osiedlu. Zwrócono szczególną uwagę na wzrost ilości włamań do mieszkań, dewastację mienia, nieprawidłowo zaparkowane samochody oraz wykroczenia obyczajowe. Rada Osiedla podjęła uchwałę dotyczącą podjęcia działań w celu przywrócenia posterunku policji na osiedlu oraz zaplanowała odbycie spotkania z komendantami policji KMP Rzeszów oraz KWP Rzeszów. Istotnym problemem, który również został poruszony było przeciwdziałanie generowania hałasu i odoru przez zakład Res-Drob. Rada Osiedla podjęła dwie uchwały dotyczące zgłoszenia naruszeń prawa w tym zakresie.

 

09.12.2019

II POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KADECJI 2019-2023

Na posiedzeniu zostały przedstawione tematy dotyczące Planu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Kochanowskiego, a dworcem PKP oraz Rozszerzenia płatnej strefy parkowania o tereny Osiedla 1000-lecia przez Radnego Miasta Rzeszowa, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Bogusława Saka. Planuje się poszerzenie ulicy Kochanowskiego od ulicy Siemieńskiego do wjazdu od ul. Kochanowskiego na teren PKP oraz zagodpodarowanie tych terenów pod przyszły dworzec autobusowy. Kwestią istotną dla osiedla jest niedopuszczenie ruchu autobusów przez resztę ulicy Kochanowskiego do ulicy Marszałkowskiej. Rada Osiedla jak i Administracja Osiedla 1000-lecia wyraziły taką opinię w formie pisemnego sprzeciwu. Drugą istotną kwestią jest propozycja Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotycząca wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Osiedlu, która ma obowiązywać od połowy roku 2020. Proponowana wysokość opłaty abonamentowej za możliwość parkowania w strefie dla mieszkańca (zameldowanego) to 100 zł na rok. Dopuszczalna będzie możliwość wykupu 2 abonamentów na mieszkanie. Osoby niezameldowane i przyjezdne będą uiszczać opłaty zgodne z Regulaminem opłat strefy płatnego parkowania. Planowane jest spotkanie Rady Osiedla z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu, gdyż odnotowywane są przypadki włamań do mieszkań i akty wandalizmu.

 

18.11.2019

I POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KADECJI 2019-2023

Na posiedzeniu zostały określone główne kierunki działalności Rady w najbliższym czasie: 

1. Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców. Ochrona mieszkańców przed hałasem i uciążliwym zapachem pochodzącymi z firmy Res-Drob Sp. z o. o. 2. Bezpieczeństwo mieszkańców. Przeciwdziałanie patologii społecznej. 3. Ustanowienie strefy płatnego parkowania na osiedlu. Monitorowanie działań jednostek administracyjnych miasta. Udział w konsultacjach.  4. Organizacja Dni Osiedla.  5. Działania charytatywne na rzecz potrzebujących. Organizacja paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców osiedla. 6. Sport dzieci i młodzieży. Oddanie zmodernizowanego boiska sportowego przy ul. Podchorążych. Współpraca ze szkołami. Badanie możliwości zatrudnienia instruktora sportu na osiedlu. 7. Promocja działań Rady Osiedla.

 

14.10.2019

WPROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA OSIEDLU 1000- LECIA

Na wniosek Rady Osiedla Nr XI w dniu 10.10.2019 w Osiedlowym Domu Kultury odbyła się 2 konsultacja z zakresu ustanowienia strefy płatnego parkowania. Nie jest to pierwszy wniosek ze strony Rady Osiedla. W spotkaniu uczestniczyli ze strony Rady Osiedla Krystyna Rogozińska, Ewa Pazdan oraz Mieczysław Doskocz Przewodniczący Rady Osiedla, pracownicy Miejskiej Administracji Targowisk i Placów z Dyrektorem Jerzym Tabinem oraz Radny Miejski Bogusław Sak. Dyrektor MATiP potwierdził pisemnie wprowadzenie strefy płatnego parkowania na osiedlu 1000- lecia do czerwca 2020 roku. Rada Osiedla podejmowała wiele interwencji w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania o terytorium osiedla 1000- lecia.

Proponowane ulice, które planowane są do objęcia strefą płatnego parkowania (załączniki graficzne):

07.10.2019

SPOTKANIE W SPRAWIE UCIĄŻLIWOŚCI FIRMY RES-DROB

02.09.2019

UWAGI RADY OSIEDLA W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE DWORCA PKP

Redaktor prowadzący dział Działalność Rady Osiedla: Dominik Kozik.

Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w działalność Rady Osiedla
© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl